คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดบรรยายหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
วันที่ข่าว 02/05/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02/05/2561
เปิดอ่าน: 497 ครั้ง

 

วันที่ 28 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับคณะกรรมการกาดแม่โจ้ 2477 และโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรกว่า 400 คน ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เล็งเห็นว่า ชีวิตใน 3 ช่วงชีวิต (ช่วงเรียนรู้ / ช่วงมุ่งมานะสร้างความสำเร็จ / ช่วงประสบความสำเร็จ หรือบางคนอาจจะล้มเหลว) เราทุกคนสามารถกำหนดเอง เลือกที่จะเป็น และเลือกที่จะสำเร็จได้ ต้องรู้จักตนเอง มีศักยภาพตรงไหน และเหมาะที่จะเป็นอะไร

ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ กล่าวว่า การเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจุดเด่น 4 อย่าง ที่สถาบันใดๆก็นำไปใช้ไม่ได้ คือ
1.เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ณ อาคารแผ่พืชน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2538
2.ป่าบ้านโปง ขนาด 3,686 ไร่ เขตติดต่อป่าอุทยานแห่งชาติ 120,000 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้แม่โจ้ร่วมกับชุมชนดูแลให้เป็นต้นแบบ ดิน น้ำป่า ที่เปรียบเสมือนปอดของชาวคนเชียงใหม่ในการฟอกอากาศ
3.รางวัลชนะเลิศอันทรงเกียรติ โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 การประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ระดับอุดมศึกษา (ชนะเลิศภาพยนตร์สั้นระดับประเทศ จาก 422 เรื่อง) จากการสะท้อนเรื่องราวของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ที่นำความรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริงของเยาวชนที่มีความหมั่นเพียรและกตัญญู
4.กาดแม่โจ้ 2477 ที่สร้างสมดุลให้แก่ผู้บริโภคและเกษตรกร ด้วยอาหารปลอดภัย การทำเกษตรอินทรีย์ผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ของนักวิชาการแม่โจ้ ถ่ายทอดสู่นักศึกษาและชุมชนเกษตรกร

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกปัจจุบัน หลายอาชีพ อาจอยู่ยากลำบาก แต่อาชีพเกษตรกรรม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงทุ่มเท ทรงงานหนักเป็นเวลากว่า 70 ปี นั้น จะเป็นอาชีพอิสระที่มีความสุข

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง