คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประกวดไก่พื้นเมือง และไก่ต่อไก่ตั้ง “ขันเก่ง”
วันที่ข่าว 14/03/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/03/2561
เปิดอ่าน: 631 ครั้ง

 

วันที่ 10 มีนาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันประกวดไก่พื้นเมืองและไก่ต่อ ไก่ตั้ง “ขันเก่ง” ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง