คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนา “ สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ”
วันที่ข่าว 13/03/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/03/2561
เปิดอ่าน: 454 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนชุมชนเล่าปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชนอีก 5-10 ปี ข้างหน้าจะมีอะไรบ้าง หรือสิ่งมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อระดมแนวคิดจากหลายภาคส่วน ทั้งนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ผู้นำชุมชน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน ในการหาแนวทางสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย(ติดกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง