อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ทีมฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
วันที่ข่าว 21/02/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/02/2561
เปิดอ่าน: 385 ครั้ง

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายวัชรศักดิ์ ศรีขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และทีมฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลการศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานโครงการ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง