พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ข่าว 21/02/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/02/2561
เปิดอ่าน: 852 ครั้ง

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๕ น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ และวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๓,๙๙๓ ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน ๑๙๑ ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี)  จำนวน  ๓,๘๐๒ ราย  โดยเข้ารับพระราชทานในวันนี้ จำนวน ๒,๑๖๗ คน
ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๐ ราย  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน  ๖  ราย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง