รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Image classification
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » Image classification with TensorFlow Lite Model Maker (จาก ECTI DAMT NCON 2023 สอนใน คพ320 วิชาระบบปฏิบัติการ)
ไลบรารี TensorFlow Lite Model Maker ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการปรับเปลี่ยนและแปลงโมเดลเครือข่ายประสาท (neural-network) ของ TensorFlow สำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ การเขียนโปรแกรมนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ไลบรารี Model Maker เพื่อแสดงการปรับเปลี่ยนและการจัดประเภทรูปภาพที่ใช้กันทั่วไปเพื่อจำแนกภาษามือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://colab.research.google.com/github/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/lite/g3doc/tutorials/model_maker_image_classification.ipynb https://blog.tensorflow.org/2020/03/higher-accuracy-on-vision-models-with-efficientnet-lite.html https://github.com/RangiLyu/EfficientNet-Lite
คำสำคัญ : Image classification  Model Maker  TensorFlow Lite  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 343  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 29/9/2566 10:51:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 19:55:36