รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : วิธีการเขียนบทคัดย่อ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ) » การเขียนบทคัดย่อ
บทคัดย่อ คือข้อความที่สำคัญ สั้น และสมบูรณ์ในตัวเอง เพื่ออธิบายผลงานชิ้นหนึ่ง โดยอาจจะประกอบด้วยความสำคัญและความเป็นมา ขอบเขตของงาน วัตถุประสงค์ ข้อค้นพบของงาน บทสรุปของงาน และประโยชน์ของงาน ซึ่งบทคัดย่อจะไม่ใช่การตัดตอนข้อความมาจากงานเขียน
คำสำคัญ : วิธีการเขียนบทคัดย่อ  ส่วนประกอบของบทคัดย่อ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 80994  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 2/3/2558 10:18:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2564 1:28:35