รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ผู้ทรงสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา » ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์#2
ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย? ตัวอย่างคดีองค์จาตุคามรามเทพ ท่านทราบหรือไม่ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ติดคุก 1 วันแทนค่าปรับกี่บาท?
คำสำคัญ : ผู้ทรงสิทธิ  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8960  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ กัลยาณมิตร  วันที่เขียน 18/1/2554 14:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/5/2564 9:55:51