รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : กพร
ทรัพย์สินทางปัญญา » ลิขสิทธิ์..ตัวชี้วัดใหม่ กพร.
การได้มาซึ่งงานลิขสิทธิ์มีความซับซ้อนไม่มากนัก และเชื่อได้ว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านเคยเป็นผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์มาแล้วทั้งสิ้น
คำสำคัญ : กพร.  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6445  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ กัลยาณมิตร  วันที่เขียน 18/1/2554 13:50:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/5/2564 13:11:53