ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 211
ชื่อสมาชิก : มัลลิกา ราชกิจ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : manlika@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/2/2554 17:01:38
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/2/2554 17:01:38


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก