ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2092
ชื่อสมาชิก : วันวสา วิโรจนารมย์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : wanwasa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2559 22:11:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2559 22:11:25


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา
ประเภทความเสี่ยง
กุญแจสําคัญของ Outcome-Based Education: OBE
EndNote โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (citation manager software)
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
คุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน?
จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
การเตรียมบทความทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS/ISI
12