ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2072
ชื่อสมาชิก : พิณนภา หมวกยอด
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pinnapa_my@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 31/5/2559 14:19:43
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/5/2559 14:19:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก