ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1640
ชื่อสมาชิก : รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungruang@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2557 10:29:20
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2557 10:29:20


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 Smart Laboratory:ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ