Blog : รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
รหัสอ้างอิง : 1640
ชื่อสมาชิก : รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungruang@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2557 10:29:20
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2557 10:29:20

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 Smart Laboratory:ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้