Blog : รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
รหัสอ้างอิง : 1640
ชื่อสมาชิก : รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungruang@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2557 10:29:20
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2557 10:29:20

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง » โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ปี 2563
นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีของวช. การขยายและผลการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสู่ความเข้มแข็งของการวิจัยของประเทศ รวมถึงองค์ประกอบการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมีต่างๆ
คำสำคัญ : ESPReL  ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 958  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง  วันที่เขียน 24/6/2564 14:50:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 16:50:18

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้