Blog : ค่ายอบรมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 (19-20 กพ.2565)
รหัสอ้างอิง : 267
ชื่อสมาชิก : อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : anakhaorn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2554 12:21:54
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2554 12:21:54

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ค่ายอบรมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 (19-20 กพ.2565)
สถานการณ์ขาดแคลนอาหาร นับเป็นวิกฤติที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดโรคระบาด Covid-19 ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านอาหารจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการบรโภคอาหาร แต่หมายรวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการแปรรูปเพื่อเป็นการรักษาคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงความใส่ใจของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีคุณภาพช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการ และยังต้องให้รายละเอียดแก่ผู้บริโภคที่ครบถ้วนแม่นยำ เนื่องจากแนวการบริโภคในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่อาหารสำหรับสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์ตลาดในการวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวของผลิตภํณฑ์ รวมถึงแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ก็มีความจำเป็นต้องมีทักษะ และกระบวนการ ทั้งนี้ทุกขั้นตอนต้องดำเนินไปควบคู่กันอย่างครบวงจร
ค่ายอบรมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 (19-20 กพ.2565) » เผยแพร่ความรู้จากการอบรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ
สถานการณ์ขาดแคลนอาหาร นับเป็นวิกฤติที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดโรคระบาด Covid-19 ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านอาหารจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการบรโภคอาหาร แต่หมายรวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการแปรรูปเพื่อเป็นการรักษาคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงความใส่ใจของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีคุณภาพช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการ และยังต้องให้รายละเอียดแก่ผู้บริโภคที่ครบถ้วนแม่นยำ เนื่องจากแนวการบริโภคในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่อาหารสำหรับสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์ตลาดในการวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวของผลิตภํณฑ์ รวมถึงแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ก็มีความจำเป็นต้องมีทักษะ และกระบวนการ ทั้งนี้ทุกขั้นตอนต้องดำเนินไปควบคู่กันอย่างครบวงจร
คำสำคัญ : นวัตกรรมอาหาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 777  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 29/9/2565 10:45:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 12:16:29

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้