Blog : งานวิจัยสถาบัน
รหัสอ้างอิง : 174
ชื่อสมาชิก : สุเนตร สืบค้า
เพศ : หญิง
อีเมล์ : sunate@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/2/2554 23:21:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/2/2554 23:21:25

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : งานวิจัยสถาบัน
บทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุง และ/หรือ สนับสนุนการดำเนินงานของสาขา คณะ และ/มหาวิทยาลัย
งานวิจัยสถาบัน » งานหนักไม่เคยฆ่าคน vs Life-long Learnings
วาทะโอวาทที่รู้จักกันดี "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ถอดเป็นปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้อย่างไร แล้ว Life-long Learnings เข้าไปผูกกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไร Stay Tuned
คำสำคัญ : งานหนักไม่เคยฆ่าคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long learning  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 129  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 15/6/2563 10:08:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:25:16

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้