Blog : การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
รหัสอ้างอิง : 1547
ชื่อสมาชิก : สุภาพรรณ อนุตรกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supapun@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ » การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
คำสำคัญ : งานวิเคราะห์  สายสนับสนุน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7127  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 5/3/2563 15:44:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 15:46:17

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้