Blog : สับปะรด
รหัสอ้างอิง : 1041
ชื่อสมาชิก : รังสิมา อัมพวัน
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Rungsima@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/5/2555 14:12:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/5/2555 14:12:58

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สับปะรด
การผลิตต้นกล้าสับปะรดเชิงอุตสาหกรรม
สับปะรด » คู่มือการผลิตต้นกล้าสับปะรดเชิงอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตต้นกล้าสับปะรดเชิงอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำได้โดยนำส่วนขยายพันธุ์ของต้นสับปะรด เช่น หน่อข้าง ตะเกียง จุก มาฟอกฆ่าเชื้อแล้วเพาะเลี้ยงด้วยธาตุอาหารสูตร MS (1962) ที่มี BA 1 mg/l ร่วมกับ NAA 0.2 mg/l นาน 1.5-2 เดือน จากนั้นทำการเพิ่มปริมาณต่อจนต้นมีปริมาณมากพอ แล้วตัดข้อเดี่ยวๆ เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตรเดิมที่มี TDZ 0.1 mg/l ร่วมกับ NAA 0.2 mg/l นาน 1.5 เดือน จึงย้ายลงอาหารสูตรเดิมที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ต้นจะแตกกอมียอดเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงตัดแบ่งชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กลงก่อนทำการย้ายลงอาหารสูตรเดิมซ้ำอีกครั้ง ต้นจะยืดยาวขึ้น ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงชักนำการออกรากด้วยระบบอาหารแข็งหรือระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบขวดแฝด ที่ในอาหารไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือมี NAA 0.2 mg/l โดยระบบอาหารแข็งใช้เวลา 2-3 เดือน และระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบขวดแฝดใช้เวลา 1 เดือน จึงย้ายต้นออกปลูกในโรงเรือน
คำสำคัญ : การผลิตต้นกล้า  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบขวดแฝด  สับปะรด  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2453  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รังสิมา อัมพวัน  วันที่เขียน 19/9/2562 14:17:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/2/2566 4:03:52

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้