ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1041
ชื่อสมาชิก : รังสิมา อัมพวัน
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Rungsima@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/5/2555 14:12:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/5/2555 14:12:58


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก