Blog : งานคลังและพัสดุ
รหัสอ้างอิง : 954
ชื่อสมาชิก : นิลนี พรมปิงเครือ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : ninlanee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 22/2/2555 11:05:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/2/2555 11:05:47

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : งานคลังและพัสดุ
แนวทางการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรม
งานคลังและพัสดุ » ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะทราบ และเพื่อถือปฏิบัติ
คำสำคัญ : ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2011  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นิลนี พรมปิงเครือ  วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 0:54:16

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้