ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 954
ชื่อสมาชิก : นิลนี พรมปิงเครือ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : ninlanee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 22/2/2555 11:05:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/2/2555 11:05:47


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก