Blog : พัฒนางาน
รหัสอ้างอิง : 1025
ชื่อสมาชิก : บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : busabong@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 27/4/2555 9:41:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/4/2555 9:41:47

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : พัฒนางาน
เก็บบทความเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา
พัฒนางาน » การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
คำสำคัญ : การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร  การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 210  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง  วันที่เขียน 30/8/2566 9:54:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 22:50:42
พัฒนางาน » เผยแพร่ความรู้การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การสร้างทีมงานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยทักษะของภาวะผู้นำ และกลยุทธ์การบริหารของผู้บริหารในการสร้างทีมงาน ดังนั้น หากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อทีมงาน และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา ทีมงานนั้นจะช่วยสร้างคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ทั้งนี้เพราะการทำงานเป็นทีมจะทำให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเห็นเป็นแบบอย่างในการทำงานของผู้นำและของเพื่อนร่วมงาน
คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3041  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง  วันที่เขียน 27/8/2562 16:11:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 22:08:13

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้