ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1025
ชื่อสมาชิก : บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : busabong@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 27/4/2555 9:41:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/4/2555 9:41:47


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก