Blog : การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร
รหัสอ้างอิง : 308
ชื่อสมาชิก : โยษิตา กาญจนคงคา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yosita@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/3/2554 11:01:34
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/3/2554 11:01:34

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร
การอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร » การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร
การใช้สำนวนและลีลาการเขียนหนังสือราชการจะมีหลักที่ต้องพึงปฏิบัติ หรือมีข้อคำนึงที่ควรหลีกเลี่ยงไม้ใช้ถ้อยคำ ลีลา หรือสำนวนบางลักษณะ แต่มิได้หมายความว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีลีลาหรือสำนวนที่เหมือนกันทั้งหมด เพราะการใช้ภาษาเป็น “ศิลปะ” ที่ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้เขียนและวัฒนธรรมในองค์กรนั้น ๆ ด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 16034  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน โยษิตา กาญจนคงคา  วันที่เขียน 17/9/2561 18:39:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 17:46:28

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้