ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 308
ชื่อสมาชิก : โยษิตา กาญจนคงคา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yosita@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/3/2554 11:01:34
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/3/2554 11:01:34


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์