Blog : ประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
รหัสอ้างอิง : 468
ชื่อสมาชิก : ปราณี กันธิมา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pranee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้