Blog : ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รหัสอ้างอิง : 284
ชื่อสมาชิก : รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungkarn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 10:15:09
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 10:15:09

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560
การเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560 ทำให้ได้รับทราบเรื่องราวใหม่ ๆ จากการรับฟังการบรรยายพิเศษ รวมทั้งได้เห็นแนวคิดในการทำวิจัยในลักษณะต่าง ๆ จากการรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอร์
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2618  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 5/1/2561 21:03:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 13:05:30

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้