Blog : การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) เป็นภาษาอังกฤษ
รหัสอ้างอิง : 2111
ชื่อสมาชิก : พอหทัย ตนะกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : porhathai_tk@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 4/10/2559 9:48:11
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 4/10/2559 9:48:11

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) เป็นภาษาอังกฤษ ในการที่สถาบันการศึกษาจะมีความร่วมมือ หรือลงนามในบันทึกความร่วมมือได้นั้น การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ เป็นภาษาอังกฤษจะเป็นกุญแจหลักในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่นำมาซึ่งการลงนามความร่วมมือ และประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และองค์กร
การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) เป็นภาษาอังกฤษ » การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) เป็นภาษาอังกฤษ
ในการที่สถาบันการศึกษาจะมีความร่วมมือ หรือลงนามในบันทึกความร่วมมือได้นั้น การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ เป็นภาษาอังกฤษจะเป็นกุญแจหลักในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่นำมาซึ่งการลงนามความร่วมมือ และประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และองค์กร โดยตัวอย่างของนั้น การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ เป็นภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 31010  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 15/3/2560 14:04:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 17:29:33

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้