Blog : ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม
รหัสอ้างอิง : 468
ชื่อสมาชิก : ปราณี กันธิมา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pranee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม
สรุปความรู้นำไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม » ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม
ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม เป็นเนื้อหาที่นำไปใช้ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3437  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปราณี กันธิมา  วันที่เขียน 15/2/2560 13:28:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 7:19:29

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้