Blog : ทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว
รหัสอ้างอิง : 129
ชื่อสมาชิก : อาจารีย์ สว่างศรี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : acharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว
รัฐบาลไทยได้มอบทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ให้แก่ผู้รับทุนจาก สปป.ลาว เพื่อมาศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีระเบียบและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายผู้รับทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว
ทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว » ระเบียบและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายผู้รับทุนรัฐบาลไทยจากประเทศ สปป.ลาว ภายใต้ความร่วมมือการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว
รัฐบาลไทยได้มอบทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศ สปป.ลาว มาศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลไทย ตามหลีกสูตรที่แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2559 มีผู้รับทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 27 คน ระดับปริญญาเอก 1 คน ระดับปริญญาโท 26 คน โดยรัฐบาลจะอนุมัติทุนรัฐบาลไทยให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 1. ค่าเดินทางไป-กลับ 1 ครั้ง 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 3. ค่าที่พัก 4. ค่าหนังสือ 5. ค่าทำวิทยานิพนธ์และเก็บข้อมูลภาคสนาม 6. ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงไปเก็บข้อมูล
คำสำคัญ : ผู้รับทุนรัฐบาลไทยจากประเทศ สปป.ลาว  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4174  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 19/9/2559 16:29:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 21:55:30

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้