Blog : “การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”
รหัสอ้างอิง : 1173
ชื่อสมาชิก : ลลิดา ภู่ทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : lalida@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/10/2555 15:21:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/10/2555 15:21:13

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : “การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”
“การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”
“การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์” » “การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”
การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น และ การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์
คำสำคัญ : การเตรียมต้นฉบับตำราวิชาการ  การเตรียมต้นฉบับหนังสือ  ผลงานวิชาการ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5394  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลลิดา ภู่ทอง  วันที่เขียน 30/6/2559 11:18:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2566 17:59:33

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้