Blog : สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม
รหัสอ้างอิง : 466
ชื่อสมาชิก : สุรพล จิโน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : surapon@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 24/5/2554 11:53:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/5/2554 11:53:47

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร" ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม » โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม"
คำสำคัญ : ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2940  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล จิโน  วันที่เขียน 16/12/2559 15:45:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 5:01:45
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม » เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 1. การสร้างทัศนคติบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน 1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ 1.2 การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติทางบวกต่อตนเองและผู้มาใช้บริการ 1.3 การปรับ Mindset เพื่อสร้างหัวใจบริการสู่การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่ รวดเร็วและน่าประทับใจ 1.4 วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อเอาชนะความเบื่อหน่ายในการให้บริการ 1.5 Workshop 2. การพัฒนาศักยภาพและค้นความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อคุณภาพงานบริการระดับ มืออาชีพการค้นหาจุดแข็งของตนเอง 2.1 การค้นหาจุดแข็งของตนเอง 2.2 การสร้างเสน่ห์ในการบริการ 2.3 การพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยเทคนิค Service Value & Staff Value 2.4 Cass study Workshop -2- 3. กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการ เพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการที่เป็นเลิศด้วย 2 อุปนิสัย คือ 3.1 การสร้างนิสัยไม่เอาเปรียบผู้อื่น (Win – Win) 3.2 การมีนิสัยเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Proactive Service) 4. เทคนิคการเอาชนะกับดักการบริการด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ “ EQ+1 ” 4.1 เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ 4.2 Workshop & Case study โดย อาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ : นักวิชาการอิสระ และมีประสบการณ์ทำงาน กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำของโลกและได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 1. เทคนิคการใช้ Service Mind เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยสูตรสำเร็จ C–A–R-E C = Communication / Commitment / Comfort A = Ability / Active R = Readiness / Respect / Response E = Enthusiasm / Extra Touch 2. การตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้รับบริการและลูกค้า / Workshop 3. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ 4. การใช้ศิลปะการสื่อสารในการบริการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ต่อหน้าและทาง โทรศัพท์ 5. Workshop & Role Play Session
คำสำคัญ : เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3130  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล จิโน  วันที่เขียน 18/3/2559 9:43:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 20:00:16

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้