ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 466
ชื่อสมาชิก : สุรพล จิโน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : surapon@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 24/5/2554 11:53:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/5/2554 11:53:47


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร" ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่