Blog : สุภาพรรณ เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน
รหัสอ้างอิง : 1547
ชื่อสมาชิก : สุภาพรรณ อนุตรกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supapun@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สุภาพรรณ เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่เขียนเกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง เพื่ออธิบายวิธีการหรือกระบวนการทำงานตามขั้นตอน เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
สุภาพรรณ เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน » เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ละตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ความสามารถใช้ทักษะและเทคนิคเฉพาะทาง การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเปรียบเหมือนแผนที่นำทางในการทำงาน ทำให้การดำเนินงานในองค์กรมีมาตรฐาน มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประงบประมาณ การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติที่ประยุกต์รวมแนวคิด ทฤษฎีและจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมจากการปฏิบัติงานนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
คำสำคัญ : คู่มือปฏิบัติงาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3715  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 7/3/2559 17:08:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2567 4:15:20

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้