Blog : ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่างชาติ
รหัสอ้างอิง : 129
ชื่อสมาชิก : อาจารีย์ สว่างศรี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : acharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่างชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ ที่เดินทางมาศึกษา แลกเปลี่ยนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่างชาติ » ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่างชาติ ที่เดินทางมาศึกษา แลกเปลี่ยน และปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เนื่องด้วย ปัจจุบันมี่ชาวต่างชาติเดินทางมาศึกษา แลกเปลี่ยน หรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยงานและผู้ดูแลชาวต่างชาติจึงต้องมีความรู้และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยและการขอขยายการตรวจลงตราในระหว่างที่ศึกษาและปฏิบัติงานอยู่ที่ ม.แม่โจ้ ให้ชาวต่างชาติได้รับทราบได้ ในการนี้ งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงขอเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้ผู้ที่สนใจทราบ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7907  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 12/3/2558 13:43:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2565 15:29:18

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้