Blog : ข่าวสารทุนการศึกษาต่างประเทศ
รหัสอ้างอิง : 129
ชื่อสมาชิก : อาจารีย์ สว่างศรี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : acharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ข่าวสารทุนการศึกษาต่างประเทศ
ข่าวสารทุนการศึกษาต่างประเทศ
ข่าวสารทุนการศึกษาต่างประเทศ » ประเภททุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งทุนที่น่าสนใจจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจแสวงหาแหล่งทุนเพื่อไปศึกษาต่อ วิจัย ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเลือกแหล่งทุนที่ตรงกับความต้องการ โดยรวบรวมแหล่งทุนไว้จำนวน 22 แหล่งทุน โดยแต่ละแหล่งทุนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเพื่อขอรับทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11802  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 24/9/2555 10:14:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2565 14:59:36

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้