Blog : เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน
รหัสอ้างอิง : 1385
ชื่อสมาชิก : ปาณิศา วงค์ใส
เพศ : หญิง
อีเมล์ : panisa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมธาติไว้ให้ลูกหลานของเรา
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » จิตอาสา - จิตสาธารณะ...สร้างได้ด้วยตนเอง
การเป็นผู้รับ...เราได้รับอย่างมีความสุขกับสิ่งต่างๆ ที่มีผู้อื่นหยิบยื่นให้แก่เรา แต่เมื่อใดที่มีโอกาสและเราพร้อมที่จะทำได้ การได้เป็นผู้ให้...ย่อมเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า...ลองดูค่ะ แล้วจะรู้ว่าอานุภาพในฐานะแห่งการเป็นผู้ให้ (The Giving) นั้นจะช่วยทำให้เรามีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจมากเพียงใด...
คำสำคัญ : คณะผลิตกรรมการเกษตร  จิตสาธารณะ  จิตอาสา  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4009  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 20/8/2559 9:38:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 22:13:58
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » ความสำคัญของป่าไม้
“ ป่า ” นับว่ามีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ รวมทั้งเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย ตลอดจนพืชพรรณนานาชนิดที่เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติท่ามกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่ คุณค่านับอเนกอนันต์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนสืบเนื่องมาจากป่าหรือป่าไม้ทั้งสิ้น
คำสำคัญ : ต้นไม้  ทรัพยากร  ป่าไม้  อนุรักษ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6518  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 17/2/2557 11:42:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 21:32:16

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้