Blog : Green Life
รหัสอ้างอิง : 1385
ชื่อสมาชิก : ปาณิศา วงค์ใส
เพศ : หญิง
อีเมล์ : panisa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : Green Life
การปลูกพืชผักสวนครัวแนวเกษตรอินทรีย์ช่วยทำให้เราได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีความปลอดภัย
Green Life » เกษตรพอเพียงกับสวนครัว(น้อย)
การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศของธรรมชาติ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการได้บริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
คำสำคัญ : เกษตรพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  พืชผักสวนครัว  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4611  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 29/5/2558 16:01:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 14:48:38
Green Life » Green life ตอน..."เรื่องราวของคนรักผัก"
การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์ช่วยทำให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอร่วมส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม นำไปบูรณาการสู่การปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนสู่่การเป็น Organic Green and Eco University
คำสำคัญ : คนรักผัก  น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน  พืชผักสวนครัว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4849  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 15/9/2557 10:44:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:00:27

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้