ที่เอกสารวันที่ปรับปรุงข้อมูล
1. ตอบสายตรงอธิการบดี จากกองอาคาร 9/12/2558 15:37:27
2. ชี้แจงจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 26/10/2558 11:39:12
3. ชี้แจงจากคณะวิทยาศาสตร์ 26/10/2558 11:38:33
4. ชี้แจงจากกองกิจการนักศึกษา 26/10/2558 11:38:09
5. ชี้แจงจากกองแนะแนวและกองอาคารและสถานที่ 27/7/2558 13:23:37
6. ชี้แจงกรณีเบิกจ่ายทุนล่าช้า 29/5/2558 15:15:59
7. ชี้แจงกรณีประกาศผลสอบนักวิชาการศึกษาล่าช้า 29/5/2558 15:15:26
8. ชี้แจงจากกองกิจการนักศึกษา 29/5/2558 15:14:45
9. ตอบข้อชี้แจง เรื่องการสอบคัดเลือกพนักงานฯ กรณีสำนักวิจัยฯ 22/9/2557 14:39:33
10. ตอบข้อร้องเรียนเรื่อง download แบบฟอร์มค่าสวัสดิการบุตรฯลฯ 22/9/2557 14:38:49
11. ตอบข้อชี้แจงนักศึกษา จากกองกิจการนักศึกษา 22/9/2557 14:37:58
12. ตอบข้อร้องเรียนเรื่องกาขอบรรจุเป็นอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ 22/9/2557 14:37:26
13. ตอบข้อชี้แจงเรื่องการบรรจุตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 22/9/2557 14:36:42
14. ชี้แจงนักศึกษา จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 22/9/2557 14:36:07
15. ตอบข้อร้องเรียนเรื่องส่งเกรดล่าช้า 14/5/2557 10:29:21
16. ชี้แจงเรื่องค่าเทอมสหกิจศึกษา 8/4/2557 10:00:11
17. ชี้แจงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ 7/8/2556 9:57:18
18. ชี้แจงสาขาวิชาเกษตรป่าไม้-แพร่ 20/3/2556 16:25:46
19. ชี้แจงจากคณะวิทยาศาสตร์ 20/3/2556 16:24:34
20. ชี้แจง รายวิชา พท432 20/3/2556 16:22:58
21. ตอบกระทู้ 670 676 683 679 687 690 20/3/2556 16:20:46
22. ตอบข้อชี้แจงเรื่องรายวิชาปฏิบัติงานฟาร์ม 20/3/2556 16:19:24
23. ตอบสายตรงจากศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม 26/2/2556 10:35:02
24. ชี้แจงข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 11/2/2556 10:24:41
25. ชี้แจงความเห็น 660 เรื่องไม่ปรับปรุงผิวถนนบริเวณประตูบางเขน 11/2/2556 10:19:22
26. ชี้แจงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ ไม่ปรับปรุง 11/2/2556 10:17:33
27. ชี้แจงเรื่องตำรวจตั้งด่าน 11/2/2556 10:16:31
28. ชี้แจงเรื่องรถจักรยานยนต์สูญหาย 11/2/2556 10:15:41
29. ตอบสายตรงเรื่องวงดนตรี 7/2/2556 15:21:04
30. ตอบข้อร้องเรียนเรื่องเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ อาคารแม่โจ้ 70 ปี 7/2/2556 15:20:26
31. ตอบสายตรงเรื่องอาคารพืชผักชำรุด 29/11/2555 11:17:46
32. ตอบสายตรงเรื่องบริหารงานของมหาวิทยาลัย 29/11/2555 11:17:07
33. ตอบสายตรงจากคณะเศรษฐศาสตร์ 29/11/2555 11:16:30
34. ตอบสายตรงเรื่องหลักสูตร 29/11/2555 11:15:58
35. ตอบข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการของห้องสมุด 27/11/2555 10:11:27
36. ตอบข้อร้องเรียนเรื่องสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 9/10/2555 15:22:53
37. ตอบสายตรงเรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 3/10/2555 11:49:47
38. ตอบสายตรงเรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 3/10/2555 11:48:04
39. ตอบสายตรงวันที่ 6 กย. 2555 6/9/2555 16:52:14
40. ตอบสายตรงวันที่ 6 กย. 2555 6/9/2555 16:51:15
41. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 21/8/2555 16:07:18
42. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 17/8/2555 15:40:55
43. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 24/7/2555 15:35:50
44. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 24/7/2555 15:35:41
45. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 24/7/2555 15:35:24
46. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 24/7/2555 15:34:23
47. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 17/5/2555 15:55:25
48. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 10/5/2555 16:13:29
49. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 10/5/2555 16:13:05
50. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 10/5/2555 16:12:16
51. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 24/4/2555 19:15:18
52. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 26/3/2555 19:59:29
53. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 16/11/2554 12:10:38
54. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 12/10/2554 17:12:30
55. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 21/9/2554 10:28:29
56. ตอบคำถามสายตรงอธิการบดี 10/6/2554 12:19:56
57. ชี้แจงข้อสอบถามเรื่องสมัครตำแหน่งอาจารย์ 20/5/2554 12:23:39
58. ตอบสายตรงอธิการบดี 18/5/2554 14:01:42
59. ตอบสายตรงอธิการบดี 20/4/2554 19:15:49
60. ตอบสายตรงอธิการบดี 2/4/2554 13:10:36
61. ตอบสายตรงอธิการบดี 24/3/2554 10:26:33
62. ตอบสายตรงอธิการบดี 22/3/2554 11:50:51
63. ตอบสายตรงอธิการบดี 13 มค.54 8/2/2554 16:31:12
64. ตอบสายตรงอธิการบดี 14 มค.54 8/2/2554 16:12:50