คณะสัตวแพทย์ฯ แม่โจ้ ร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 04/07/2567    218 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รักษาการแทนคณบดี(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล) พร้อมด้วย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงพิชญา แสนอุบล และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำ 2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯและคณะร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่..