คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิจารณาทุนการศึกษาประจำปี 2561
วันที่ข่าว 20/11/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/11/2561
เปิดอ่าน: 891 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คุณรัตนากรณ์ ศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิจารณาทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง แบ่งเป็น ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน, ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน, ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน, ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน รวมทั้งสิ้น 26 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง