เปิดนิทรรศการ "จัดจ้านแกลลอรี่"
วันที่ 07/03/2562    1,478 ครั้ง    ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "จัดจ้านแกลลอรี่" ผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสื่อสารดิจิทัล ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผลงานจัดแสดงกว่า60ภาพ ภายในงานมีกิจกรรมโหวตภาพขวัญใจมหาชน หรือ popular vote ซึ่งเป็นคะแนนจากผู้ร่วมชมงานที่ได้ร่วมโหวตโดยการแปะสติกเกอร์ใต้ภาพแต่ละภาพ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก