มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5ด้าน
วันที่ข่าว 08/05/2562     สิ้นสุด 31/05/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/05/2562
เปิดอ่าน: 536 ครั้ง

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5ด้าน ในระบบ DNS, Mail,
web, DNSSEC และ IPv6 Logo จาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในงานสัมนาประชาสัมพันธ์ ระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2561 (IPV6 Award 2018)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติรับรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เอกสารประกอบ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง