รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : PACCON 2024
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure And Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024) » เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure And Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024)
ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure And Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024) นำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง " Evaluation of the aromaticity of two star[3]calicene isomers" เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ : PACCON 2024  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  งานวิจัย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 402  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์  วันที่เขียน 12/2/2567 11:37:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/4/2567 10:51:32