ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1491
ชื่อสมาชิก : วีรินท์รดา ทะปะละ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : weerinradah@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/3/2557 20:02:31
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/3/2557 20:02:31


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก