Blog : การจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา
รหัสอ้างอิง : 277
ชื่อสมาชิก : ณภัทร เรืองนภากุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : napat_r@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2554 21:23:31
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2554 21:23:31

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา » ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ AUN-QA version 3 สู่ version 4 ซึ่งเป็น version ล่าสุด เป็นการจัดหมวดหมู่ใหม่ ให้มีความกำชับมากขึ้น โดยจุดมุ่งเน้นยังเน้น การผลักดันการศึกษาแบบ Outcome Based Education หรือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้เกณฑ์จาก version3 ที่มี 11 เกณฑ์ ลดลงเหลือ 8 เกณฑ์ แต่สาระเดิมไม่ได้หายไป แต่เป็นการผนวกเข้าไว้ด้วยกัน เรื่องใดที่เป็นเรื่องเดียวกัน กระบวนการเดียวกัน หรือกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน ก็จะผนวกไว้ในข้อเดียวกัน ดังนั้น Version 4 จึงมีจำนวนเกณฑ์ที่ลดลง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2958  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณภัทร เรืองนภากุล  วันที่เขียน 31/1/2565 17:08:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 15:40:58

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้