Blog : การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
รหัสอ้างอิง : 296
ชื่อสมาชิก : ฐิติพรรณ ฉิมสุข
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pitiporn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/3/2554 17:30:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/3/2554 17:30:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ » การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากหัวข้อสัมมนา ดังนี้ - ข้อควรรู้สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ - การทำความเข้าใจเรื่อง การตรวจสอบชื่อวารสารใน ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เช่น SCOPUS index ผ่าน scopus.com รวมถึงรู้จัก SJR (Scimago journal and country rank) - การเตรียมผลงานวิชาการให้มีคุณภาพสำหรับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ทราบถึง ค่า Q ที่หมายถึงQuartile score ของวารสารในแต่ละสาขาวิชา (subject categories) ในระดับ Q1-Q4 - ทราบถึงเส้นทางการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ - ทราบถึง รูปแบบเนื้อหาแต่ละส่วนของการเตรียมเขียน manuscript ว่าควรประกอบด้วยส่วนใดบ้างที่สำคัญและการจัดรูปแบบที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวารสารที่เลือกที่จะส่งไปนำเสนอ
คำสำคัญ : การคัดเลือกวารสารตีพิมพ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1290  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 14/8/2564 15:58:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2566 21:04:40

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้