Blog : ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9
รหัสอ้างอิง : 468
ชื่อสมาชิก : ปราณี กันธิมา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pranee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่ The Next Normal
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9 » การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal
พัฒนาบุคลากรและองค์กร และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4128  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปราณี กันธิมา  วันที่เขียน 18/12/2563 14:38:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 0:38:09

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้