Blog : คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พศ.2560
รหัสอ้างอิง : 708
ชื่อสมาชิก : อัมพิกา กันชะนะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : aumpika@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 29/11/2554 13:47:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 29/11/2554 13:47:13

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พศ.2560
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ. 2560
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้